!css

In de kijker

List des contenus taggés

All NEWS and PR Pages
03
okt
2018
In de kijker
In de kijker
In de kijker
07
sep
2018
Nieuwsflash | Het UBO register
Vanaf 31 oktober 2018 treedt het “UBO-register” in werking. Dit register zal alle namen bevatten van de “begunstigden”...
In de kijker
Vanaf 31 oktober 2018 treedt het “UBO-register” in werking. Dit register zal alle namen bevatten van de “begunstigden” achter vennootschappen, (internationale) verenigingen, stichtingen en andere vergelijkbare juridische constructies (hierna genoemd “juridische entiteiten”). Hieronder vallen ook de begunstigden van de burgerlijke maatschap.
Nieuwsflash | Het UBO register
03
jul
2018
Beleggen in een vennootschap: DBI-bevek onder de loep
Met deze nieuwsbrief lichten we graag enkele algemene principes toe indien u beleggingen aanhoudt in uw vennootschap...
In de kijker
Met deze nieuwsbrief lichten we graag enkele algemene principes toe indien u beleggingen aanhoudt in uw vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan de vrijstelling van meerwaarden op aandelen en de DBI-aftrek voor dividenden. Tevens schetsen we de situatie vóór en na de hervorming van de...
Beleggen in een vennootschap: DBI-bevek onder de loep
30
mei
2018
Nieuwsflash | Burgerlijke maatschappen
Op 27 april 2018 verscheen de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht in het Belgisch Staatsblad. Aangezien de...
In de kijker
Op 27 april 2018 verscheen de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht in het Belgisch Staatsblad. Aangezien de wetgever burgerlijke maatschappen voortaan ook beschouwt als ‘ondernemingen’ zullen de regels uit het ondernemingsrecht in principe eveneens van toepassing worden op de burgerlijke maatschappen. Twee belangrijke gevolgen zijn enerzijds de...
Nieuwsflash | Burgerlijke maatschappen
12
mrt
2018
Nieuwsflash | De effectentaks nader toegelicht
Begin februari werd de ’Wet ter invoering van de taks op effectenrekeningen‘ in het Parlement gestemd. Ingevolge de...
In de kijker
Begin februari werd de ’Wet ter invoering van de taks op effectenrekeningen‘ in het Parlement gestemd. Ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 9 maart 2018 is het startschot gegeven voor één van de meest besproken maatregelen uit het 'Zomerakkoord' rond de begroting 2018.
Nieuwsflash | De effectentaks nader toegelicht
07
mrt
2018
Bestaat er zoiets als vrouwelijke filantropie?
Op de dag van de vrouw stelt Claire Douchy, Head of Filantropisch aanbod en SRI, zich de vraag hoe het zit met vrouwen...
In de kijker
Op de dag van de vrouw stelt Claire Douchy, Head of Filantropisch aanbod en SRI, zich de vraag hoe het zit met vrouwen en filantropie. De namen van grote filantropen die meteen te binnen schieten zijn namelijk allemaal … mannen.
Bestaat er zoiets als vrouwelijke filantropie?
22
feb
2018
Economische focus | februari 2018
Dollar – Verdere verzwakking?
In de kijker
Dollar – Verdere verzwakking?
Economische focus | februari 2018
07
feb
2018
Flash update | Correctie op de beurzen
Hou het hoofd koel !
In de kijker
Hou het hoofd koel !
Flash update | Correctie op de beurzen
17
nov
2017
Aandachtspunten bij een belegging in Amerikaanse effecten
In wat volgt vestigen we de aandacht op enkele specifieke bepalingen indien u (onrechtstreeks) investeert in Amerikaanse...
In de kijker
In wat volgt vestigen we de aandacht op enkele specifieke bepalingen indien u (onrechtstreeks) investeert in Amerikaanse effecten. Ook al heeft u noch professioneel, noch familiaal een band met de Verenigde Staten, toch kan u onderhevig zijn aan Amerikaanse regelgeving. Ten eerste bespreken we de impact van de Amerikaanse successierechten (“US Estate tax”)....
Aandachtspunten bij een belegging in Amerikaanse effecten