!css
Strategie & Investeringen

Voorstelling

De financiële markten hangen nauw samen met de economie. De prijs van financiële activa bevat informatie over de conjunctuur, de relatieve waarde van financiële activa, en de perceptie die de beleggers hebben van de economische indicatoren. Omgekeerd heeft het economisch beleid een impact op de groei, de inflatie, de rentevoeten… allemaal belangrijke variabelen die een invloed hebben op de financiële markten.

Het onderzoeks- en strategieteam van de private bank definieert het economische scenario, analyseert de wijzigingen op de financiële markten en identificeert beleggingsopportuniteiten.

Missie

  • Zes keer per jaar een scenario voor de macro-economie en de financiële markten produceren, met een horizon van zes maanden, voor valuta’s, aandelen, obligaties, opkomende markten en grondstoffen. Deze vooruitblik zal het Beleggingscomité van de private bank helpen bij zijn aanbevelingen voor activaspreiding.
  • U informatie en analyses bezorgen die gewoonlijk exclusief zijn voorbehouden voor de professionals van beleggingsbanken.
  • Het Beleggingscomité helpen bij zijn aanbevelingen voor activaspreiding.

Visie

  • Beleggingen en rendementsproducten op middellange/lange termijn verkiezen boven speculatieve kortetermijnproducten
  • Uw vermogen beschermen tegen financiële risico’s, de inflatie in het bijzonder, maar voor meer dynamische beleggers ook om kapitaalwinsten te verkrijgen.

De markten analyseren en beleggingsideeën detecteren

Het Onderzoeks- en strategieteam identificeert ook beleggingsideeën: “megatrends”, sectoren die een diepgaande verandering ondergaan… en het evalueert ook de impact van specifieke gebeurtenissen (bijvoorbeeld de ramp in Fukushima in 2011, de schuldencrisis) op de economie en de markten.