!css

Vastrentend

Obligatiemarkt: een aantrekkelijke markt

Door in de obligatiemarkt te investeren, kiest u voor een markt met een liquide waarde van meer dan USD 100,000 mld. (bron: Bank for International Settlements, Maart 2014).

De obligatiemarkt biedt talloze voordelen:

 • Een vaste looptijd en couponbetalingen kunnen leiden tot een regelmatig en vooraf bepaald inkomen;
 • Verminderde volatiliteit;
 • Een uitgebreide keuze aan mogelijke beleggingskenmerken: bedrijfs- of overheidsschulden, verschillende valuta’s, looptijden of risiconiveaus;
 • Blijvende en groeiende interesse van internationale beleggers.

De voornaamste diensten

Een team van meer dan 20 ervaren kredietexperts analyseert emittenten van obligaties over de hele wereld, en dit zowel voor staatsobligaties, high yield obligaties als obligaties van investment grade bedrijven.  De analisten van Société Générale Private Banking volgen meer dan 500 emittenten op in verschillende geografische regio’s, waaronder Oost-Europa, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Azië.

Ons beleggingsbeleid op het vlak van obligaties houdt zowel rekening met onze macro-economische als onze strategische visie. Vijf experts gevestigd in Parijs, Luxemburg en Zwitserland ondersteunen onze lokale beleggingsteams bij het aanbieden van specifiek beleggingsadvies en vermogensbeheer:

 • Doorlopende publicatie van nieuwsbrieven over de obligatiemarkten;
 • Stijgende interesse vanwege internationale beleggers;
 • Bond Picking: fundamentals, analyse van de relatieve waarde, primaire markten, credit default curves, marktliquiditeit, vreemde valuta en kapitaalstructuur.

Potentiële risico's

Elke belegging in obligaties brengt een aantal risico’s met zich mee, die kunnen leiden tot een volledig of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal:

 • Kredietrisico van de emittent: de belegger is blootgesteld aan het risico dat de emittent van de obligatie in gebreke blijft of failliet gaat, wat het risico met zich meebrengt dat het geleende bedrag niet wordt terugbetaald.
 • Marktrisico: de obligaties worden tot op hun vervaldag verhandeld op de markten. Dit betekent dat hun waarde alsook de inkomsten die eruit voortvloeien gedurende de volledige looptijd kunnen fluctueren, afhankelijk van verschillende marktparameters. De koers kan zowel stijgen als dalen, waardoor de uiteindelijke waarde lager kan komen te liggen dan de uitgifteprijs.
 • Liquiditeitsrisico: afhankelijk van de marktomstandigheden is het mogelijk dat een belegger zijn obligaties niet van de hand kan doen of moeilijkheden ondervindt om ze op het gewenste moment of tegen de gewenste waarde te verhandelen. Een illiquide product is een product dat niet snel kan worden verhandeld omwille van onzekerheid ten aanzien van zijn waarde of omdat er geen secundaire markt is waarop dit product regelmatig wordt verhandeld.
 • Volatiliteitsrisico: obligaties zijn volatiele financiële instrumenten. De waarde van een obligatie kan meer stijgen of dalen dan van een niet-volatiel financieel instrument.