!css

Onze aanpak

De financiële markten hangen nauw samen met de economie. De prijs van financiële activa bevat informatie over de conjunctuur, de relatieve waarde van financiële activa, en de perceptie die de beleggers hebben van de economische indicatoren. Omgekeerd heeft het economisch beleid een impact op de groei, de inflatie, de rentevoeten… allemaal belangrijke variabelen die een invloed hebben op de financiële markten.

Het onderzoeks- en strategieteam van de private bank definieert het economische scenario, analyseert de wijzigingen op de financiële markten en identificeert beleggingsopportuniteiten.

Het investeringsproces

  • Elke maand, herzien de investeringsstrategen het economisch scenario en analyseren ze de impact op de verschillende activacategorieën zoals valuta, aandelen, obligaties, opkomende markten, grondstoffen en hedge funds.
  • Op basis van haar House Views, bepaalt het Global Investment Committee van Société Générale Private Banking zijn aanbevolen activaspreiding die dan vertaald wordt naar cliëntenportefeuilles.
  • Het doel is voornamelijk het vermogen van cliënten te beschermen tegen financiële risico, maar de House Views bevatten ook opportuniteiten voor beleggers met meer risico-appetijt.

Gedeelde visie

  • Onze cliënten ontvangen onze House Views op maandelijkse basis.
  • Bij specifieke economische of marktgebeurtenissen, of als een reactie op een belangrijke wijziging in markttendensen, publiceert het Strategy team een speciaal rapport.
  • Bovendien ontmoeten onze strategen ook cliënten om de nodige toelichting te verschaffen.

Beleggingsopportuniteiten detecteren

Het Strategieteam identificeert ook beleggingsopportuniteiten ter diversificatie van een portefeuille. Deze kunnen gericht zijn op langetermijntrends of verwachte trendwijzigingen.