!css
Strategie & Investeringen

Equity Solutions

Aandelenadvies

Wie zijn wij


Equity Solutions is een team van 18 aandelenexperts, die continu op zoek gaan naar de beste beleggingskansen, zowel in de ontwikkelde als in de opkomende landen. We bezorgen onze onderzoeksresultaten aan de klanten van Société Générale Private Banking en aan de beleggingsadviseurs, private bankers en portefeuillebeheerders.

 

Onze missie


Het team, dat op gemiddeld 15 jaar ervaring per expert kan bogen, streeft er in de eerste plaats naar zijn knowhow inzake beleggingen op de wereldwijde aandelenmarkten te delen met anderen.

Om die missie zo goed mogelijk uit te voeren en optimaal te beantwoorden aan uw behoeften, gaan we altijd uit van langetermijnbeleggingen voor vermogensbeheer. De meeste bedrijven die we selecteren, zijn al jarenlang leiders in hun sector of rechtstreekse concurrenten van die leiders. Daarnaast kunnen onze experts ook specifieke marktopportuniteiten grijpen en spelers voorstellen met disruptieve maar veelbelovende groeistrategieën. Om geselecteerd te worden, moet een onderneming over stevige fundamenten, aantrekkelijke vooruitzichten en een gunstige waardering beschikken.

Equity Solutions voert ook thematische analyses uit waarbij de beleggers voordeel kunnen halen uit groeitendensen die al eerder geïdentificeerd werden in samenwerking met het strategische team.

 

Onze methode


Om uw kapitaal zo goed mogelijk te beschermen, nemen we een beleggingshorizon aan van 12 maanden. Onze analyseverslagen, die ontstaan vanuit een zoektocht naar overtuigingen, bevatten expliciete aanbevelingen (kopen/neutraal/verkopen), gebonden aan richtkoersen.
Onze experts blijven deze aanbevelingen regelmatig opvolgen en kunnen – vanzelfsprekend – hun standpunt aanpassen om de evoluties van de bedrijven en hun waarderingen op te volgen. Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op vier belangrijke pijlers. De eerste drie (kasstromen, groei en rentabiliteit) zijn indicatoren voor de risico's van de activiteiten, die we gebruiken om de duurzaamheid van de kasstromen en het groeipotentieel van de onderneming te analyseren. Aan de hand daarvan elimineren we alvast de ondernemingen waarvan de kasstromen niet houdbaar zijn, omdat groei volgens ons niet bereikt mag worden ten nadele van de rentabiliteit. De vierde pijler hangt samen met de waardering van een onderneming, en met de vraag of de aandelen verkocht worden tegen een correcte prijs. We concentreren onze aanbevelingen op die waarden die het beste haussepotentieel bieden ten opzichte van vergelijkbare bedrijven.

Onze effectenselectie groepeert zich rond drie universums:

  • Het beleggingsuniversum (afkomstig uit de belangrijkste beursgenoteerde effecten ter wereld). 
    Het beleggingsuniversum is vooral bedoeld als een effectenvindplaats, waaruit we de aanbevelingen voor onze klanten samenstellen. Dit universum bestaat uit ongeveer 3.200 effecten, en is het resultaat van een strikt selectieproces gebaseerd op diverse criteria, zoals de beurskapitalisatie, de liquiditeit en niet-financiële criteria. We hechten er enorm veel belang aan enkel ondernemingen te selecteren die de geldende financiële communicatieregels respecteren, zodat we hun reële situatie kwalitatief kunnen opvolgen en zo hun financiële overzichten naar behoren kunnen analyseren.
  • Het aanbevolen universum (geselecteerd uit het beleggingsuniversum)
    Binnen ons beleggingsuniversum en op basis van een fundamentele analyse identificeren we de ondernemingen met de hoogste kwaliteit en de aantrekkelijkste groeiprofielen. Onze experts concentreren zich op ondernemingen die in staat lijken hun referentie-index te verslaan in de volgende twaalf maanden. Wat de sectorspreiding betreft, lijkt de structuur van het aanbevolen universum sterk op die van de belangrijkste internationale aandelenindexen.
  • Het overtuigingsuniversum (geselecteerd uit het aanbevolen universum)
    Onze overtuigingen worden uitgewerkt vanuit een zoektocht naar absolute prestaties, met een minimaal haussepotentieel van 10% over een horizon van twaalf maanden, ongeacht de oriëntatie van de markten. Voor onze 'bottom-upbenadering' maken we ons los van de traditionele regels voor portefeuilleopbouw, en worden alle overtuigende ideeën weerhouden, ongeacht de valuta, het land en de betrokken sector.

 

Onze waarden


We mogen dan wel experts zijn, we worden in de eerste plaats gedreven door een passie voor de aandelenmarkten. Het zit in ons DNA om niet alleen te willen vaststellen of een belegging een aantrekkelijk potentieel biedt, maar ook om de ondernemingen met de hoogste kwaliteit na te jagen. Tot slot zijn we dankzij onze strenge en diepgaande analysemethode in staat om overtuigende aanbevelingen te formuleren die geschikt zijn voor beleggingen op lange termijn.