!css

News

17/07/2017

Inzetten op de economische heropleving in de eurozone

Na vijf moeilijke jaren hebben de Europese bedrijven hun winsten medio 2016 weer zien stijgen; ze profiteerden immers van de opvering van de wereldwijde handel, de economische heropleving in de eurozone en het gunstige financiële klimaat. De meest recente economische statistieken wijzen op een forse groei. De indicator van het economische sentiment van de Europese Commissie heeft zijn hoogste cijfer over tien jaar laten optekenen en alle sectoren en landen presteren beter.

Volgens onze ramingen zal de hausse van de inflatie en de langetermijnrente aanhouden. De Europese centrale bank (ECB) zal haar meegaand monetair beleid dus voortzetten en we verwachten niet dat ze haar aankoop van activa vóór 2018 zal afbouwen. We denken dat de cyclische consumptiesectoren en de financiële waarden het best geplaatst zijn om van de conjuncturele heropleving te profiteren.

De verminderde werkloosheid, de gematigde rentevoeten en de lage olieprijzen (de prijs voor een vat Brent-olie zou moeten blijven schommelen tussen 50 en 55 USD) zullen de komende maanden de consumptie van de gezinnen ondersteunen. Al in juni bereikte het vertrouwen van de huisgezinnen zijn hoogste niveau sinds de grote financiële crisis.  De komende twaalf maanden lijken de huisgezinnen alsmaar meer bereid te zullen zijn om hun uitgaven voor grote aankopen te verhogen. Bijgevolg zouden de winsten van de ondernemingen die in de cyclische consumptie actief zijn, de komende maanden meer moeten groeien dan bij de ondernemingen in andere sectoren.  Bovendien is de rendabiliteit van het eigen vermogen hoog en zijn de waarderingen aantrekkelijk.

Sinds de grote financiële crisis hebben de Europese banken alles in het werk gesteld om hun rekeningen op regelmatige basis te saneren. In vergelijking met 2007 zijn de balansen solider, is de solvabiliteit verbeterd (de gemiddelde ratio Tier 1 steeg het afgelopen jaar van 8,2% naar 13,5%) en is de sectorspecifieke consolidatie ingezet. Het reddingsplan (17 miljard euro) voor twee Italiaanse banken, in juni, zou de vrees voor een crisis van de dubieuze vorderingen moeten verjagen. Bovendien zijn de waarderingen aantrekkelijk en verbeteren de winstvooruitzichten gestaag. In combinatie met de gunstige financiële voorwaarden zou de economische heropleving de kredietgroei in de privésector moeten stimuleren en zou de lichte stijging van de langetermijnrente de rendabiliteit van de banken moeten versterken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw beheerder of contacteer ons.