!css

Bodemvisserij

14/08/2017

Tenzij de grondstoffenprijzen kelderen, de loondruk fors toeneemt of het monetair beleid sneller wordt genormaliseerd, zal de volatiliteit van de munten laag blijven in de komende maanden. Ondergewaardeerde munten kunnen echter nog steeds goed presteren omdat ze worden gesteund door het herstel van de wereldeconomie.

Herstel voor de Scandinavische munten

De voorbije jaren hebben de centrale banken een nulrentebeleid ingevoerd om de deflatie te bestrijden en de bankenleningen te bevorderen. Nu de inflatie echter - licht - is gestegen, willen de belangrijkste centrale banken, waaronder de ECB, dit stopzetten. Dat zou de naburige economieën moeten helpen hun monetair beleid te normaliseren en zal de valuta hoger sturen.

Begin 2015 heeft de Zweedse Riksbank een negatieve rente ingevoerd om de stijging van de munt af te remmen en de deflatierisico's aan te pakken. Nu de inflatieverwachtingen opnieuw rond 2% schommelen, is een dergelijk versoepelingsbeleid minder noodzakelijk in een land waarvan de munt sterk ondergewaardeerd blijft.

In Noorwegen werd de kroon meegesleurd met de recente daling van de olieprijs, ze is nu bijna 20% ondergewaardeerd. Een aanhoudend economisch herstel en de opleving van de olieprijs kunnen de munt echter weer doen stijgen.

De Mexicaanse peso zal profiteren van de afnemende vrees voor een handelsoorlog

De verkiezing van president Trump deed vrees ontstaan voor algemene handelsconflicten. Mexico was erg kwetsbaar vanwege de sterke integratie met de Amerikaanse economie (offshoring van Amerikaanse bedrijven, de enorme bedragen die Mexicanen die in de VS werken overschrijven, het groeiende handelsoverschot met de VS sinds de implementatie van NAFTA in 1994). De politieke onzekerheid woog zwaar op de Mexicaanse peso en we denken dat hij nog steeds ondergewaardeerd is ondanks een indrukwekkende rally sinds begin 2017. Hoewel de NAFTA-bezorgdheid niet zal verdwijnen, zijn de sterke economische gegevens van het eerste kwartaal een goed voorteken voor de munt, die ook van een beperkte rentestijging van de Amerikaanse Federal Reserve en de beperkte impact van geplande aanpassingen van het NAFTA zou moeten profiteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw beheerder of contacteer ons.