!css

News

21/03/2017

Beleggen in hoogrentende obligaties met variabele rente

Sinds september vorig jaar lijkt het deflatiespook ingeruild te zijn voor hogere inflatieverwachtingen. Deze hogere inflatieverwachtingen zijn ontstaan omwille van optimisme over de wereldwijde groeiverwachtingen en de verdere verbetering van de arbeidsmarkt.

Obligaties hebben de gewoonte om in prijs te dalen indien de rentevoeten oplopen. Er is echter een categorie van obligaties die hiervan weinig hinder ondervindt, met name de obligaties met een vlottende rentevoet. Hierbij wordt de rentevergoeding op een frequente wijze aangepast aan de actuele rentestand, waardoor een gestegen rente zeer snel doorsijpelt naar de obligatiehouder.

Binnen de obligaties met variabele rente richten we ons vandaag vooral op de hoogrentende obligaties. Deze obligaties betalen doorgaans een relatief hoge rente om beleggers te compenseren voor het hogere risico. Een belangrijk deel van de hoogrentende obligaties met variabele rente bestaat bovendien uit papier met een ‘senior secured’-label. Dergelijke obligaties betalen gemiddeld 60 à 80 procent terug bij een faillissement, vergeleken met “klassieke” high yield obligaties die gemiddeld eerder 30 à 50 procent terugbetalen in geval van faillissement.

Wie de referentie-indexen van de verschillende obligatiesegmenten met elkaar vergelijkt, zal zien dat de hoogrentende obligaties met variabele rente de voorbije vijf jaar minder volatiel waren dan de klassieke hoogrentende obligaties, maar wel volatieler dan de kredietwaardige obligaties. Verder had de rentestijging in de VS in de maand december vorig jaar geen negatieve impact op de koersen van deze obligaties, terwijl de kredietwaardige obligaties wel verliezen optekenden. Het voorgaande illustreert dat hoogrentende obligaties met variabele rente dus als een aantrekkelijk diversificatiemiddel kunnen beschouwd worden binnen een obligatieportefeuille.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw beheerder of contacteer ons.