!css

Patrimoniaal Advies

De afdeling Patrimoniaal Advies begeleidt vermogende cliënten bij het beheren en structureren van hun vermogen in het kader van een estate planning.

Het doel van een estate planning is om het opgebouwde vermogen over te dragen aan de volgende generatie rekening houdend met de behoeftes, de wensen en de familiale situatie van de cliënt. Gelet op het voorgaande worden u voorstellen gedaan waarbij gemoedsrust, controlebehoud, en inkomen centraal staan.

Onze patrimoniale adviseurs informeren u op een persoonlijke en professionele manier. Samen met u gaan zij op zoek naar uw huidige en toekomstige persoonlijke, familiale en vermogensrechtelijke behoeftes. Ze analyseren uw gezins- en vermogenssituatie, kijken desgevallend uw huwelijkscontract na, maken berekeningen van successierechten op en stellen u ook tal van creatieve oplossingen voor (huwelijkscontracten, samenlevingscontracten, schenkingen, burgerlijke maatschappen, testamenten, verzekeringen, vennootschapsrechtelijke technieken, bedingen van aanwas, duolegaten, bedrijfsschenkingen, generation skipping, restschenkingen of –legaten, enz.), dit alles in nauwe samenwerking met notarissen, fiscalisten en advocaten. Elke oplossing wordt op maat gemaakt en situeert zich binnen een strikt wettelijk kader.

Bent u geïnteresseerd in Patrimoniaal Advies? Aarzel dan niet contact op te nemen met uw private banker.

Informatiefiche Financiële Planning

Nieuwsflash | Het UBO register
Vanaf 31 oktober 2018 treedt het “UBO-register” in werking. Dit register zal alle namen bevatten van de “begunstigden”...
In de kijker
Vanaf 31 oktober 2018 treedt het “UBO-register” in werking. Dit register zal alle namen bevatten van de “begunstigden” achter vennootschappen, (internationale) verenigingen, stichtingen en andere vergelijkbare juridische constructies (hierna genoemd “juridische entiteiten”). Hieronder vallen ook de begunstigden van de burgerlijke maatschap.
Nieuwsflash | Het UBO register
Nieuwsflash | Burgerlijke maatschappen
Op 27 april 2018 verscheen de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht in het Belgisch Staatsblad. Aangezien de...
In de kijker
Op 27 april 2018 verscheen de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht in het Belgisch Staatsblad. Aangezien de wetgever burgerlijke maatschappen voortaan ook beschouwt als ‘ondernemingen’ zullen de regels uit het ondernemingsrecht in principe eveneens van toepassing worden op de burgerlijke maatschappen. Twee belangrijke gevolgen zijn enerzijds de...
Nieuwsflash | Burgerlijke maatschappen