!css

Vermogensplanning

Natuurlijk wilt u uw vermogen zo goed mogelijk organiseren, fiscaal optimaliseren en slim plannen, voor nu en voor de toekomstige generaties. Aan het begin van onze relatie met u willen wij er zeker van zijn dat wij uw omstandigheden, uw prioriteiten en uw korte- tot langetermijndoelstellingen ten volle begrijpen.

We zullen uw behoeften steeds opnieuw bespreken op sleutelmomenten in uw leven, bij een huwelijk of scheiding, voor onderwijsplanning of een erfenis, en bij alle eventuele wijzigingen in uw zakelijke vereisten. Ongeacht uw situatie zullen wij ons steeds engageren om u onafhankelijk financieel advies te bieden.

Planning is cruciaal

Uw relatiebeheerder is een expertadviseur die al uw persoonlijke en professionele activa zal analyseren, vanuit juridisch en fiscaal standpunt, en die u een flexibele continue vermogensstrategie zal voorstellen volgens uw huidige en toekomstige behoeften.

Onze teams voeren elk jaar meer dan 1.000 vermogensstudies uit, die ons helpen de meest geschikte oplossing voor uw doelstellingen te vinden.

Uw vermogensplan kan continu worden aangepast, niet alleen aan de talloze reglementaire, fiscale en juridische wijzigingen, maar ook aan de veranderingen in uw eigen situatie. Dus telkens als u een wijziging wilt aanbrengen in uw plan, staan uw relatiebeheerder en uw patrimoniaal adviseur tot uw beschikking om uw mogelijkheden met u te bespreken.

Een fiduciaire dienst die u kunt vertrouwen

Om uw vermogensstrategie te implementeren, is een brede fiduciaire dienstverlening vereist. Het staat u volledig vrij om uw eigen gewoonlijke – administratieve, juridische, boekhoudkundige,... – adviseurs te raadplegen.

U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze gespecialiseerde medewerkers binnen Société Générale Private Banking. Dat geldt in het bijzonder voor vreemde landen, waar uw private bank zijn eigen teams heeft, of samenwerkt met geprivilegieerde partners (voornamelijk in Europa, Amerika en Azië) die vertrouwd zijn met de specifieke reglementeringen van elk land.

Wenst u meer informatie over vermogensbeheer of patrimoniaal advies?

Samen formuleren we uw beleggingsoplossingen
Kies zelf hoe wij u gaan begeleiden.
Portfolio management
Kies zelf hoe wij u gaan begeleiden.
Samen formuleren we uw beleggingsoplossingen
Patrimoniaal Advies
De afdeling Patrimoniaal Advies begeleidt vermogende cliënten bij het beheren en structureren van hun vermogen in het...
Wealth planning
De afdeling Patrimoniaal Advies begeleidt vermogende cliënten bij het beheren en structureren van hun vermogen in het kader van een estate planning.
Patrimoniaal Advies