!css

Financieringsoplossingen

Maak gebruik van onze patrimoniale kredieten om uw beleggingsdoelstellingen gemakkelijker te realiseren.

Complete vermogensbegeleiding houdt ook in dat we u helpen als u een krediet wilt aangaan voor een specifiek doel. Patrimoniale kredieten worden zowel toegekend aan natuurlijke personen als aan bedrijven (bijvoorbeeld een patrimoniumvennootschap) en bieden u de mogelijkheid veranderingen aan te brengen in uw globale vermogensstructuur.
Voorbeelden:

  • thesauriereserves/kaskredieten voor diverse doeleinden waarbij u zelf de opname bepaalt
  • binnen een vooraf vastgestelde limiet;
  • beleggingskredieten waarmee u kan inspelen op marktomstandigheden en
  • beursopportuniteiten;
  • tijdelijke financiering van successierechten of schenkingsrechten waardoor een “gedwongen”
  • verkoop van effecten of van vastgoed kan worden vermeden;
  • financiering van een onroerend goed of tweede verblijf;
  • toekenning van tijdelijke bankgaranties of borgstelling bij een overname.

Sinds een aantal jaren beschikt Société Générale Private Banking België over een afdeling Patrimoniale Kredieten. Dit resulteert in een gepersonaliseerde en snelle behandeling van elk kredietdossier door experten terzake. De medewerkers van het departement patrimoniale kredieten helpen samen met de private banker met de uitbouw van de strategie die het best uw belangen dient op korte en op lange termijn. Hierbij is er een perfecte wisselwerking tussen de private banker enerzijds en de afdeling patrimoniale kredieten anderzijds, waarbij de private banker het centrale aanspreekpunt blijft.

Deze aanpak maakt het mogelijk om samen verschillende kredietstructuren te evalueren. Wij werken aan kredietoplossingen waarbij uw behoeftes centraal staan. Financieringen spelen immers een belangrijke rol in de architectuur van uw (familiaal) vermogen.

De tarieven die worden aangeboden door de bank zijn competitief en hangen af van de gevraagde looptijd, de cliëntenrelatie en de zekerheden die worden gegeven door de cliënt.

Voor patrimoniale kredieten geven we meestal effecten in onderpand. Eventueel wordt een hypotheek genomen op een of meerdere onroerende goederen of wordt een hypothecaire volmacht ondertekend in het voordeel van de bank. Een combinatie van genoemde zekerheden kan uiteraard ook.

Bent u geïnteresseerd in een patrimoniaal krediet? Aarzel niet contact op te nemen met uw Private Banker, die uw individuele behoeften zal onderzoeken. Daarna krijgt u van ons een geschikte en competitieve oplossing.

Experten aan het woord | Financiering van vastgoed op basis van een beleggingsportefeuille
Het financieren van vastgoed vanuit een private banking oogpunt kan een interessant alternatief zijn voor de klassieke...
Experten aan het woord
Het financieren van vastgoed vanuit een private banking oogpunt kan een interessant alternatief zijn voor de klassieke bankfinanciering of als alternatief voor een financiering met eigen middelen. Ontdek hoe dit precies in zijn werk gaat in deze video met Yves Depoortere, Head of Credit.
Experten aan het woord | Financiering van vastgoed op basis van een beleggingsportefeuille