!css

Family Business Owners

Maatwerk voor u als ondernemer

Uw vermogen is uniek en heeft zijn eigen geschiedenis. De familiale onderneming vormt daarbij vaak het leeuwendeel van uw patrimonium. Hierbij is de interactie tussen uw onderneming en uw privé-vermogen van primair belang. Net daarom biedt Société Générale Private Banking een doorgedreven focus op het totaalbeeld van uw patrimonium, zowel vanuit een persoonlijk, professioneel als familiaal standpunt. Dit vergt een holistische aanpak waarbij uw private banker beroep doet op de specialisten en het netwerk van onze internationale bankgroep.

Beleggen in een vennootschap

Bij het uitwerken van een beleggingsstrategie voor uw vennootschap, volgt Société Générale Private Banking een objectief en transparant beleid op basis van uw doelstellingen, risicoprofiel en tijdshorizon. Hierbij overwegen we samen met u de diverse types beleggingsinstrumenten en hun fiscale implicaties. Een verkeerde keuze in het beleggingsbeleid kan namelijk zware fiscale gevolgen hebben voor uw vennootschap. Tot slot wordt uw portefeuille ingevuld met beleggingsproducten waarbij onze open architectuur garant staat voor een optimale kostenstructuur. Het is namelijk niet alleen de fiscaliteit die een negatieve impact kan hebben op het potentiële rendement van uw portefeuille, maar ook de kosten verbonden aan de individuele producten.

Complementaire diensten

Naast Private Banking is er een Mid Cap Investment Banking tak van Société Générale actief in ons land die u kan bijstaan met financieringsvraagstukken voor uw onderneming maar ook actief meedenkt en adviseert inzake overdracht, externe groei, reorganisatie in het aandelenkapitaal en markttransacties. Daarnaast hebben we met ALD Automotive op het vlak van mobilitietsoplossingen een zeer solide expertise opgebouwd.

Beleggen in een vennootschap: de valkuilen en alternatieven
Het Zomerakkoord van 2017 ligt alweer een tijdje achter ons, maar de maatregelen die de federale regering toen nam, met...
In de kijker
Het Zomerakkoord van 2017 ligt alweer een tijdje achter ons, maar de maatregelen die de federale regering toen nam, met als doel ambitieuze hervormingen door te voeren, veranderden drastisch de spelregels voor ondernemers die via hun (familiale) vennootschap beleggen. Marcel Kunnen, Head of Family Business Office zet voor u de voornaamste valkuilen en...
Beleggen in een vennootschap: de valkuilen en alternatieven
Beleggen in een vennootschap: DBI-bevek onder de loep
Met deze nieuwsbrief lichten we graag enkele algemene principes toe indien u beleggingen aanhoudt in uw vennootschap...
In de kijker
Met deze nieuwsbrief lichten we graag enkele algemene principes toe indien u beleggingen aanhoudt in uw vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan de vrijstelling van meerwaarden op aandelen en de DBI-aftrek voor dividenden. Tevens schetsen we de situatie vóór en na de hervorming van de...
Beleggen in een vennootschap: DBI-bevek onder de loep