!css
Onze diensten

Patrimoniaal Advies

De afdeling Patrimoniaal Advies begeleidt vermogende cliënten bij het beheren en structureren van hun vermogen in het kader van een estate planning.

Het doel van een estate planning is om het opgebouwde vermogen over te dragen aan de volgende generatie rekening houdend met de behoeftes, de wensen en de familiale situatie van de cliënt. Gelet op het voorgaande worden u voorstellen gedaan waarbij gemoedsrust, controlebehoud, en inkomen centraal staan.

Onze patrimoniale adviseurs informeren u op een persoonlijke en professionele manier. Samen met u gaan zij op zoek naar uw huidige en toekomstige persoonlijke, familiale en vermogensrechtelijke behoeftes. Ze analyseren uw gezins- en vermogenssituatie, kijken desgevallend uw huwelijkscontract na, maken berekeningen van successierechten op en stellen u ook tal van creatieve oplossingen voor (huwelijkscontracten, samenlevingscontracten, schenkingen, burgerlijke maatschappen, testamenten, verzekeringen, vennootschapsrechtelijke technieken, bedingen van aanwas, duolegaten, bedrijfsschenkingen, generation skipping, restschenkingen of –legaten, enz.), dit alles in nauwe samenwerking met notarissen, fiscalisten en advocaten. Elke oplossing wordt op maat gemaakt en situeert zich binnen een strikt wettelijk kader.

Bent u geïnteresseerd in Patrimoniaal Advies? Aarzel dan niet contact op te nemen met uw relatiebeheerder.

Informatiefiche Financiële Planning