!css

Advanced: SG Managed Portfolios

De geprofileerde mandaten SG Managed Portfolios zijn een vorm van discretionair beheer waarbij de portefeuillebeheerder alle beleggingsbeslissingen neemt. De mandaten onderscheiden zich naargelang beleggingsdoelstelling en risicoprofiel.

Société Générale Private Banking speelt met deze mandaten in op verschillende behoeften van haar cliënten. Enerzijds om een evenwichtige en gediversifieerde portefeuille aan te bieden die perfect aansluit bij het beleggersprofiel van de cliënt. Anderzijds om, rekening houdend met het beleggersprofiel van de cliënt, in te spelen op bepaalde thema’s zoals het genereren van een bepaald inkomen of het inspelen op aandelen die minder gevoelig zijn voor marktschommelingen.

Multi Assets (Plus)

Het mandaat heeft als doel een breed gespreide portefeuille van activa (aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen,…) aan te bieden. Het mandaat is beschikbaar voor drie verschillende risicoprofielen die zich onderscheiden op het vlak van aandelengewicht. SG Managed Portfolio Multi Assets is ook beschikbaar inclusief alternatieve beleggingen (SG Managed Portfolio Multi Assets Plus).

Dynamic Bonds

SG Managed Portfolio Dynamic Bonds belegt enkel in een breed gespreide portefeuille van rente-instrumenten. Dit portefeuillebeheer is geschikt voor beleggers die een alternatief zoeken voor klassieke obligaties. Het beheer is dynamischer dan een klassiek obligatiefonds, maar ambieert een beter rendement.

Flexible 40

Het mandaat belegt in een breed gespreide portefeuille van activa met het accent op gediversifieerde flexibele fondsen. Bij flexibele fondsen heeft de beheerder de mogelijkheid om flexibel in te spelen op wijzigende marktomstandigheden en het aandelengewicht van het fonds te laten schommelen binnen een afgesproken bandbreedte. Het aandelengewicht binnen het mandaat blijft steeds tussen 0 en 55 procent. Het neutraal aandelengewicht bedraagt 40 procent.

Flexible 60

SG Managed Portfolio Flexible 60 belegt in een breed gespreide portefeuille van activa (aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen,…), waarbij de beheerder een grote flexibiliteit krijgt, maar waarbij hij steeds qua aandelengewicht tussen 0 en 75 procent blijft met een neutraal gewicht van 60 procent.

Low Volatility

Het mandaat heeft als doelstelling om volledige blootstelling aan de aandelenmarkten te bieden en tegelijk de volatiliteit van de portefeuille te beperken door te kiezen voor minder volatiele aandelen. Het mandaat is gericht aan beleggers die aandelenrisico willen dragen, maar tegelijk het neerwaarts risico in de portefeuille zoveel mogelijk willen beperken.

Income

SG Managed Portfolio Income heeft als doelstelling om via een gespreide portefeuille van effecten (aandelen, obligaties, fondsen, gestructureerde producten) een regelmatig inkomen uit te keren.

Essential: SG Select
Beleggen is de laatste jaren complexer en risicovoller geworden. Inzicht en begeleiding zijn belangrijk om de juiste...
Discretionair portefeuillebeheer
Beleggen is de laatste jaren complexer en risicovoller geworden. Inzicht en begeleiding zijn belangrijk om de juiste beslissingen te nemen, zeker in deze woelige tijden.
Essential: SG Select
Expert
Discretionair vermogensbeheer op maat
Discretionair portefeuillebeheer
Discretionair vermogensbeheer op maat
Expert