!css

Expert

Discretionair vermogensbeheer op maat

Deze oplossing laat u toe een volledig op maat gemaakte portefeuille te laten samenstellen. Samen met uw private banker zal uw persoonlijke portefeuillebeheerder luisteren naar uw wensen en doelstellingen en deze in samenspraak met u vertalen in concrete beleggingsafspraken. Zo kunt u bepaalde accenten leggen of specifieke doelstellingen nastreven.

Portefeuille op maat

Binnen dit mandaat krijgt u de mogelijkheid om restricties op te leggen op het vlak van de samenstelling van de portefeuille. U kunt bijvoorbeeld minimum- en maximumgewichten laten vastleggen voor bepaalde activaklassen (aandelen, obligaties, …) en u kunt aangeven hoeveel muntrisico u wenst te lopen. Het is ook mogelijk om bepaalde sectoren of regio’s uit te sluiten.

Toegang tot specifieke beleggingsoplossingen

Deze dienstverlening geeft u toegang tot specifieke beleggingsoplossingen, zoals hedge funds, afgeleide producten of private equity.

Persoonlijk contact met beheerder

Niet alleen uw portefeuille is op maat, ook uw beheerder staat u persoonlijk bij. Een direct contact voor een update of een afspraak is altijd mogelijk. Een regelmatige aftoetsing tussen de vooropgestelde doelen en de realisatie ervan staan hierbij centraal.

Essential: SG Select
Beleggen is de laatste jaren complexer en risicovoller geworden. Inzicht en begeleiding zijn belangrijk om de juiste...
Discretionair portefeuillebeheer
Beleggen is de laatste jaren complexer en risicovoller geworden. Inzicht en begeleiding zijn belangrijk om de juiste beslissingen te nemen, zeker in deze woelige tijden.
Essential: SG Select
Advanced: SG Managed Portfolios
De geprofileerde mandaten SG Managed Portfolios zijn een vorm van discretionair beheer waarbij de portefeuillebeheerder...
Discretionair portefeuillebeheer
De geprofileerde mandaten SG Managed Portfolios zijn een vorm van discretionair beheer waarbij de portefeuillebeheerder alle beleggingsbeslissingen neemt. De mandaten onderscheiden zich naargelang beleggingsdoelstelling en risicoprofiel.
Advanced: SG Managed Portfolios