!css

Essential: SG Select

Beleggen is de laatste jaren complexer en risicovoller geworden. Inzicht en begeleiding zijn belangrijk om de juiste beslissingen te nemen, zeker in deze woelige tijden.

Kies voor gemoedsrust

SG Select is een discretionair mandaat van vermogensbeheer waarbij de beheerder alle beleggingsbeslissingen neemt. U hoeft uw beleggingen niet meer zelf op te volgen. Onze specialisten nemen alle beleggingsbeslissingen voor u. Bovendien is SG Select beschikbaar in kapitalisatievorm (herbelegt de inkomsten binnen het mandaat) en distributievorm (keert de inkomsten periodiek uit).

Samenstelling van de portefeuille

U profiteert van de ervaring en deskundigheid van onze beheerders die op hun beurt beroep kunnen doen op onze economen, analisten en beleggingsspecialisten lokaal en internationaal. Op basis van de investeringsstrategie van Société Générale Private Banking, zal de beheerder de portefeuille invullen met verschillende interne beleggingsfondsen en ETF’s (trackers).

Diversificatie

De doelstelling van dit mandaat is om een breed gespreide portefeuille van activa (aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen,…) aan te bieden. Het mandaat is beschikbaar in vijf verschillende formules die zich onderscheiden op het vlak van aandelengewicht.

Een actief beheer

De portefeuilles worden actief beheerd, in functie van de marktomstandigheden, en in lijn met de visie van ons Global Investment Committee.

Op elk moment inzicht in uw beleggingen

Uw beleggingsspecialist speelt snel en efficiënt in op wat er gebeurt op de markt. Via e-consulting hebt u op elk moment inzicht in uw portefeuille.

Uiteraard staat uw private banker altijd klaar voor een gesprek. Een goed inzicht in uw persoonlijke situatie is voor ons van cruciaal belang om uw vermogen optimaal te beheren. 

Advanced: SG Managed Portfolios
De geprofileerde mandaten SG Managed Portfolios zijn een vorm van discretionair beheer waarbij de portefeuillebeheerder...
Discretionair portefeuillebeheer
De geprofileerde mandaten SG Managed Portfolios zijn een vorm van discretionair beheer waarbij de portefeuillebeheerder alle beleggingsbeslissingen neemt. De mandaten onderscheiden zich naargelang beleggingsdoelstelling en risicoprofiel.
Advanced: SG Managed Portfolios
Expert
Discretionair vermogensbeheer op maat
Discretionair portefeuillebeheer
Discretionair vermogensbeheer op maat
Expert