!css
Onze diensten

Essential

Beleg in alle eenvoud

 U krijgt advies om aan uw belangrijkste behoeften inzake beleggingen te voldoen.

 Uw private banker:

  • helpt u bij uw beleggingskeuzes
  • stelt u onze analyses inzake beleggingsstrategie ter beschikking
  • geeft u de beleggingsideeën door in lijn met onze visie op de financiële markten
  • begeleidt u bij uw beslissingen in verband met de herallocatie van uw portefeuille.

 U hebt toegang tot een selectie beleggingsoplossingen, voorgesteld door onze experten, om uw portefeuille samen te stellen in overeenstemming met uw doelstellingen.

"Ik wil graag advies over beleggingsoplossingen en arbitragemogelijkheden."