!css

Investment strategy D&AA

Indien u graag de allocatie van uw portefeuille volgens uw persoonlijke objectieven laat verlopen, dan hebben de financiële experten van Société Générale samen met de Private Bankers voor u een dynamische reallocatie methode ontwikkeld.

De tool Dialogue & Asset Allocation (D&AA) is exclusief toegankelijk voor cliënten van Société Générale Private Banking en analyseert marktbewegingen uit het verleden om op basis daarvan een simulatie te maken van mogelijke toekomstige evoluties.

Het resultaat is een rapport dat de kenmerken van uw portefeuille duidelijk weergeeft en u aan de hand van verschillende beleggingsscenario’s toelaat om mogelijke winsten of verliezen in te schatten.

Definities en objectieven

Duizenden scenario's mogelijk


De D&AA-methode geeft u inzicht in uw beleggingen en houdt rekening met de voornaamste activaklassen in uw portefeuille en hun gedragingen. Deze worden geanalyseerd over langere referentieperiodes die meerdere marktcycli overkoepelen en worden vervolgens samengebracht in een model om hun mogelijke toekomstige evolutie te simuleren.

Met D&AA is het mogelijk om voor elke activaklasse duizenden evolutiescenario’s te genereren.

Analyseren om beter te begrijpen

In een eerste fase maken we een diagnose van uw portefeuille om de risicoblootstelling en het rendementspotentieel te bepalen.

Dankzij het D&AA-rapport kan u inschatten hoe uw portefeuille zich in de toekomst zal gedragen, zowel op middellange (5 jaar) als op korte (1 jaar) termijn. Het bakent de grenzen af waarbinnen uw portefeuille kan evolueren, zowel in normale marktomstandigheden als in geval van extreme variaties. Zo krijgt u ook een beeld van het potentiële maximale verlies.

Mijn diagnose begrijpen

Simuleren om beter te begrijpen


Als u overweegt om de samenstelling van uw portefeuille te veranderen, dan maakt deze tweede fase het mogelijk om:

  • via de D&AA-methode samen simulaties te maken, bijvoorbeeld door uw huidige allocatie te veranderen of door nieuwe activa toe te voegen.
  • afhankelijk van de impact daarvan te beslissen welke beleggingsstrategie het meest geschikt is voor u. 

Deze simulaties zijn een uitgelezen kans om een aanpassing van uw portefeuille te overwegen, nieuwe activaklassen toe te voegen of eenvoudigweg om uw globale vermogen in kaart te brengen en te analyseren.

U weet waar u naartoe wilt

U heeft uw langetermijndoelstellingen bepaald en weet welke richting u uit wilt? Wij staan klaar om u bij elke stap van uw parcours verder te ondersteunen. Ontdek nu hoe we kunnen samenwerken om uw beleggingsdoelstellingen waar te maken.

Mijn volgende stappen