!css

Bestaat er zoiets als vrouwelijke filantropie?

07/03/2018

Op de dag van de vrouw stelt Claire Douchy, Head of Filantropisch aanbod en SRI, zich de vraag hoe het zit met vrouwen en filantropie. De namen van grote filantropen die meteen te binnen schieten zijn namelijk allemaal … mannen.

Bill Gates en Warren Buffet, Mark Zuckerberg in het Amerika van nu, de Spanjaard Armancio Ortega (de oprichter van Inditex, het modeconcern dat educatieve programma’s ondersteunt) of de Italiaan Diego de la Valle (de oprichter van Todd’s die de restauratie van de kolommen van het Colosseum in Rome heeft gefinancierd), of ook nog Bernard Arnaud (de eigenaar van LVMH die de Fondation Louis Vuitton voor hedendaagse kunst oprichtte in Parijs). Er bevinden zich maar weinig vrouwen onder die heel rijke weldoeners.

Moeten we daaruit concluderen dat vrouwen niet genereus zijn? Natuurlijk niet, maar de stempel van de geschiedenis, het feit dat de grote fortuinen nog steeds overwegend in handen zijn van mannen en ook de meeste ondernemers mannen zijn, verklaart dit opvallende onevenwicht.

Schijn bedriegt, gelukkig. Zowel vroeger als nu zijn er voorbeelden te vinden van prachtige, genereuze vrouwen. Denk maar aan de Gates Foundation: niemand kan de invloed en belangrijke rol van Melinda negeren in het bestuur van deze stichting. In Frankrijk is de Stichting Bettencourt Schuller, in 1987 opgericht door Liliane Bettencourt en haar echtgenoot, de rijkste privéstichting. Als we teruggaan in de tijd komt Marie Curie meteen voor de geest. Zij was niet alleen buitengewoon intelligent maar ook extreem altruïstisch. Samen met haar man Pierre weigerde zij om een patent te nemen op radium. Het zou hen financieel veilig hebben gesteld, maar zij wilden alle Franse en buitenlandse wetenschappers de kans bieden om nieuwe toepassingen te vinden voor radioactiviteit, hun uitvinding. Marie Curie hield altijd het algemeen belang van haar ontdekking voor ogen. Zij was volledig onbaatzuchtig en riskeerde zelfs haar leven om gewonde soldaten te verzorgen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Tijden veranderen, en we mogen aannemen dat vrouwen steeds meer van zich zullen laten horen op filantropisch vlak.

Ten eerste stellen we vast dat er wereldwijd steeds meer rijke vrouwen zijn. Die trend is te verklaren door de opkomst van het vrouwelijk ondernemerschap, maar ook door het feit dat vrouwen een langere levensverwachting hebben dan mannen en daardoor vaak het familiefortuin erven.

Ten tweede omdat er dikwijls een sterk gevoel van solidariteit heerst onder vrouwen. Wat vertelt de studie over de grote ongelijkheden in de wereld ons? Jammer genoeg is er een steeds grotere kloof tussen de armsten en de rijksten, en zijn de minder bedeelden overwegend vrouwen. 70% van de mensen die honger lijden in de wereld zijn vrouwen. Zij hebben minder toegang tot onderwijs en gezondheid, zij verdienen minder dan mannen en trouwen op jongere leeftijd. De situatie is zelfs zo prangend dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen door de Verenigde Naties als een van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling is vooropgesteld.

Wanneer vrouwelijke filantropen hun hart laten spreken, merken zij ook dat investeren in vrouwen een geweldige sociale impact heeft. “Elke dollar die in scholingsprogramma’s voor meisjes en in het verhogen van de huwelijksleeftijd wordt geïnvesteerd, genereert vijf dollar groei”, berekenden de Verenigde Naties. “Elke dollar die wordt geïnvesteerd in programma’s ter ondersteuning van activiteiten die inkomsten genereren voor vrouwen, resulteren in een groei van zeven dollar”. De microfinancieringsinstellingen weten het maar al te goed: 81% van hun klanten zijn vrouwen.

Onder de nieuwe filantropen bevinden zich zowel mannen als vrouwen. Jonge, dynamische en gevoelige vrouwen, oprecht en enthousiast, die zich zonder aarzelen inspannen voor het algemeen belang. Zij zijn talrijk in ngo’s, in stichtingen. Talrijk ook in de bedrijfswereld, waar zij pleiten voor meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij zijn ongetwijfeld geïnspireerd door hun voorgangsters, waaronder Elisabeth Badinter of Simone Weil, doctor Margaret Chan (die 10 jaar aan het hoofd stond van de WHO, tot in 2017) of J.K. Rowling, de bedenkster van Harry Potter, die veel doneert.

Dankzij hen ben ik ervan overtuigd dat vrouwen de toekomst zijn van de filantropie!

Bronnen
Panorama de la philanthropie en Europe (Observatoire de la Fondation de France / CERPhi – April 2015)
Biografie: Madame Curie door Eve Curie
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_5_French.pdf
Convergences – baromêtre 2016 de la Microfinance
Forbes: Most Powerful Women In Philanthropy And Nonprofits 2017
Claire Douchy Head of Filantropisch aanbod en SRI Societe Generale Private Banking