!css

Safety first

21/04/2017

Consumenten, bedrijven en overheden besteden in toenemende mate aandacht aan veiligheid en beveiliging. De toegenomen focus is een gevolg van de technologische ontwikkelingen, de globalisering, de verstedelijking en de striktere eisen inzake kwaliteitscontrole.

In zijn recent rapport over wereldwijde risico’s plaatste het Wereld Economisch Forum cyberaanvallen in de top 10 van bedreigingen. Met de groei van mobiele apparaten, het Internet of Things en cloud computing is het aantal cyberaanvallen exponentieel toegenomen tot meer dan 80 miljoen per jaar, waarvan 70 procent nooit wordt ontdekt.

Om deze groeiende bedreiging tegen te gaan, moeten bedrijven zwaar investeren, vooral in de Verenigde Staten waar de kosten van cybercriminaliteit de hoogste zijn in de wereld. Bijgevolg zullen de wereldwijde inkomsten uit cyberbeveiliging (hardware, software en diensten) toenemen van 73,7 miljard dollar in 2016 tot 101,6 miljard dollar tegen 2020. Dit komt neer op een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 8,3 procent (bron: International
Data Corporation, 12/10/2016).

Daarnaast zullen toezichthouders bedrijven aanzetten om oplossingen op lange termijn te zoeken voor aanvallen die alsmaar gesofisticeerder zijn. In Europa zal dit gebeuren via de Second Payment Service-richtlijn, die een veiligere verwerking eist van vertrouwelijke financiële gegevens tussen retailbanken en derden vanaf 2018.

Tot slot zal een geavanceerde preventie van bedreigingen geleidelijk in de plaats komen van de meer traditionele eindpuntbeveiliging, zoals de installatie van antivirussoftware op pc’s. Al met al zullen de toenemende investeringen in cybersecurity leiden tot meer omzetgroei en winst voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in netwerken, eindpunt- en contentbeveiliging, databescherming, cyberverzekeringen, identiteitscontrole en analyse van door machines gegenereerde big data.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw beheerder of contacteer ons.