!css

Flash update | Geen reden tot paniek

30/10/2018

Sinds het begin van de maand oktober ondergingen de aandelenmarkten een forse correctie. Tussen 3 en 24 oktober verloren Amerikaanse aandelen 9,1 procent (S&P500, uitgedrukt in Amerikaanse dollar), terwijl de Europese aandelenmarkt met 8 procent corrigeerde (Eurostoxx 50).

Correcties van deze orde, die gepaard gaan met een verhoging van de volatiliteit, zijn evenwel geen uitzondering op de aandelenmarkten. Zo heeft de S&P500-index vijf correcties gekend van meer dan 9 procent gedurende de laatste 10 jaar en toch vertoonde de index over deze periode onderliggend een sterk stijgende trend.

Oorzaken van de correctie

Aantrekkende rentevoeten, een verminderde globale liquiditeit, geopolitieke spanningen en zorgen omtrent de toekomstige groei liggen aan de basis van de huidige correctie. Ook de groeivertraging in China in het derde kwartaal doet investeerders de vraag stellen of de gevolgen van de handelsoorlog niet al zichtbaar worden.

Door de correctie op de markten zijn de waarderingen aanzienlijk teruggevallen waardoor de globale koers-winstverhouding voor de komende 12 maanden nu 14 bedraagt, terwijl deze in januari nog op 17 stond. Het langetermijngemiddelde bedraagt 15,8. De Amerikaanse economie blijft de globale groei ondersteunen. De omzetgroei van Amerikaanse bedrijven zou solide moeten blijven en het risico op sterk dalende bedrijfsmarges lijkt ons eerder beperkt. Dit zou op korte termijn de winstgevendheid moeten kunnen beschermen. Sentimentsindicatoren duiden bovendien al op een extreem pessimisme.

Impact op onze strategie

We blijven het groeiscenario in de eurozone van zeer nabij volgen. De budgettaire toestand in Italië, de brexit en mogelijk nieuwe handelsbelemmeringen tussen de Verenigde Staten en China kunnen de onzekerheid bij investeerders doen aanwakkeren.

Het is bij dergelijke marktbewegingen belangrijk vast te houden aan een gedisciplineerde aanpak en de verschillende parameters te analyseren. Daarom beschouwen wij deze beurscorrectie eerder als een koopopportuniteit op korte termijn. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar Amerikaanse aandelen. Kortetermijnaanpassingen mogen ons evenwel het belang van een evenwichtige allocatie op lange termijn niet doen vergeten. Een optimale verhouding tussen rendement en risico doorheen de tijd blijft de meest doeltreffende manier om kapitaal te laten groeien op lange termijn.

 

DISCLAIMER

De inhoud van dit document heeft niet als doel een beleggingsdienst of een beleggingsadvies te verschaffen. De lezer mag hieruit geen enkel juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies afleiden. Klik hier voor meer informatie.