!css

Economische focus | februari 2018

Dollar – Verdere verzwakking?

- Na een rally van 2014 tot begin 2017 daalde de dollar fors en moest hij de helft van zijn winst prijsgeven.

- Hij veerde echter recent weer op omdat de beleggers een agressievere monetaire verstrakking in de VS vreesden na de hoge inflatiecijfers.

- We verwachten dat de dollar verder terrein zal verliezen tegenover de euro in 2018, hoewel een door de inflatie geïnspireerde wijziging in de renteverwachtingen hem tijdelijk weer hoger kan sturen.

De valutatrends waren vorig jaar gemengd. Terwijl de dollar 10% verloor na een rally van 30% van medio 2013 tot eind 2016, herstelde de euro met ongeveer 15% en compenseerde meer dan de helft van het verlies sinds 2014. Het Britse pond steeg geleidelijk tot bijna het niveau van voor de brexit. Ondertussen klommen de munten van de groeilanden tegenover de dollar dankzij het wereldwijde herstel, hogere grondstoffenprijzen en sterkere export.

Hoewel de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) al gevorderd is met de verstrakking van het monetair beleid, met een eerste renteverhoging in december 2015 en een afbouw van de balans sinds oktober 2017, verwachten we dat de druk op de dollar zal aanhouden om structurele redenen.

Wat verklaart de sterke klim van de dollar van de afgelopen jaren?

1. Robuuste groei. De VS zijn sneller en sterker hersteld dan de andere ontwikkelde landen en dat steunde de dollar. De verwachtingen van een hogere inflatie als gevolg van de afnemende economische dip in de VS werden nauwelijks ingelost en dat deed de Amerikaanse rendementen weer dalen. Hierdoor vervlakte de rendementscurve.

2. Verschil in monetair beleid. Sinds de Europese Centrale Bank (ECB) haar kwantitatieve versoepeling startte in maart 2015 hebben de markten rekening gehouden met het verschillende beleid van de ECB en Fed. Daardoor verzwakte de euro en klom de dollar hoger.

3. De prestaties van Amerikaanse activa. De Amerikaanse bedrijven kenden een robuuste groei waardoor er kapitaal naar aandelen vloeide. En tijdens een cyclische opleving presteert de dollar meestal beter dan de valuta van de andere ontwikkelde landen.

Waarom verwachten we een verdere verzwakking van de dollar?

1. Het groeiverschil verkleint. Hoewel de Amerikaanse groei robuust zal blijven dankzij de belastingvermindering, zal het verschil met de eurozone geleidelijk afnemen. De belangrijkste groeilanden hebben de recessie achter zich gelaten en de activiteit in China verraste positief.

2. Een verschuiving van de politieke risico’s. De politieke risico’s hebben zich verplaatst van de eurozone naar de VS. De nederlaag van de populistische partijen in een aantal Europese verkiezingen in het eerste halfjaar van 2017 deed de hoop ontstaan op institutionele hervormingen in de eurozone en dat steunde het herstel van de euro. De VS kreeg daarentegen regelmatig te maken met politieke disfuncties, zoals de recente ‘government shutdown’.

3. Verwachtingen op het vlak van monetair beleid. Nadat het rendementsverschil tussen Amerikaanse en Duitse overheidsobligaties op 10 jaar een piek van 235 basispunten bereikte in december 2016, is het verschil tussen de korte rente in de VS en de eurozone iets verminderd. De aandacht gaat nu vooral uit naar de prognoses voor het monetair beleid in de eurozone.

4. De dollar is overgewaardeerd. Een jaar geleden bereikte de dollar een cyclische piek en begon geleidelijk te dalen. Aangezien de dollar duur is, verwachten we dat deze daling zal aanhouden.

Samengevat

We verwachten dat de dollar verder terrein zal verliezen tegenover de euro in 2018, hoewel een door de inflatie geïnspireerde wijziging in de renteverwachtingen hem tijdelijk weer hoger kan sturen.

Ontdek de House Views van februari 2018