!css

Flash update | Correctie op de beurzen

Hou het hoofd koel !

Na vijftien maanden van hausse en na een sterke start van het jaar (+5,6% voor MSCI World in januari in Amerikaanse dollar, of +31,8% sinds eind oktober, volgens Bloomberg), waren de wereldwijde aandelen te fel gekocht en waren de beleggers te optimistisch geworden. Winstnemingen zijn in zo’n omstandigheden dan helemaal geen verrassing.

De omgeving voor wereldwijde aandelen blijft gunstig.
Soms reageren markten negatief op iets wat ogenschijnlijk positief lijkt. Inderdaad, vorige vrijdag leidden positieve cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt een verkoopgolf in. De creatie van jobs in de VS oversteeg de verwachtingen in januari en de gemiddelde uurlonen stegen op jaarbasis met 2,9 procent, het hoogste cijfer sinds 2009 (bron: Bloomberg). De laatste Amerikaanse indicatoren wijzen erop dat de Amerikaanse economie al een versnelling inzette nog vóór lagere belastingen werden aangekondigd eind 2017.

In een reactie op een verhoging van de inflatieverwachtingen, werden de voorspellingen voor Amerikaanse renteverhogingen opwaarts bijgesteld. De waarschijnlijkheid dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar drie renteverhogingen zal doorvoeren bedraagt nu 82 procent volgens Bloomberg. Hiermee liggen de verwachtingen van de markt in lijn met het scenario van de Amerikaanse centrale bank zelf. Deze opwaartse bijstelling had tot effect dat de langetermijnrente steeg. De rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties noteerde vrijdag met 2,84 procent op het hoogste niveau in 4 jaar (bron : Bloomberg).

Deze gunstige economische omgeving beperkt zich niet enkel tot de Verenigde Staten. Ook in de andere delen van de wereld groeit het ondernemers- en consumentenvertrouwen, waardoor de World Bank recent haar verwachting voor de wereldwijde economische groei in 2018 optrok. Hierdoor zijn de rentes op overheidsobligaties in vele landen gestegen, waardoor de druk op de aandelenmarkten toeneemt. In deze omgeving hebben de aandelenmarkten een forse correctie ondergaan de voorbije dagen. De MSCI World index verloor 6,3 procent sinds zijn hoogste niveau van 26 januari (bron: Bloomberg).

Toch blijven de economische context en de fundamenten van bedrijven gunstig voor de aandelenmarkten. De economische groei en de soepele monetaire politiek van de centrale banken hebben bijgedragen tot een verbetering van de omzet en de winst van bedrijven. Maar liefst 80% van de resultaten van Amerikaanse bedrijven oversteeg de verwachtingen in het vierde kwartaal van 2017, wat het hoogste cijfer sinds 2000 is. En niet minder dan 75% van de bedrijven heeft zijn verwachtingen voor 2018 opwaarts bijgesteld.

Wat verklaart dan de correctie ?
Zoals hierboven aangehaald was een verkoopbeweging te verwachten na zo een lange beursklim. Volgens ons werd de verkoopgolf versterkt door enkele technische factoren. De voorbije jaren werden verschillende systematische strategieën gelanceerd die erop gericht zijn zich in te dekken voor een stijgende volatiliteit, zoals we die de voorbije dagen gezien hebben. Deze strategieën versterken de bewegingen op de markt, zoals ook bleek tijdens de correctie van 5 februari op de Amerikaanse aandelenmarkten.

De plotse ommekeer op de markten heeft er wel toe geleid dat enkele excessen op de financiële markten werden gecorrigeerd. Zo was de Amerikaanse aandelenmarkt bij sluiting op 5 februari oververkocht en was de zelfgenoegzaamheid van de beleggers snel verdwenen. Bewijs daarvan is de forse opstoot van de volatiliteitsindex VIX (maatstaf voor risico) naar het hoogste niveau in drie jaar.

Conclusie
Tijdens een bijeenkomst op 6 februari heeft ons globaal investeringscomité beslist om de huidige aanbevelingen over het beleggingsproces, gebouwd rond de 4 pijlers (economische omgeving, waarderingen en fundamenten, momentum, sentiment) te handhaven.

Wij raden nog steeds aan om defensief te zijn tegenover obligaties vanwege de stijgende rentes en om aandelen een licht overgewicht toe te kennen. Het comité zal woensdag opnieuw samenkomen om de positionering op te volgen. Eventuele aanpassingen zullen in een nieuw document gepubliceerd worden.