!css

Winstgroei zal vertragen

19/09/2017

De stijging van 13,1% van de wereldwijde aandelen jaar op jaar werd aangestuurd door de hogere winstgroei, terwijl de waarderingen hoog bleven dankzij de lage obligatierendementen. Door het wereldwijde economisch herstel kunnen de bedrijfswinsten de komende maanden hoog blijven. De winstgroei zal echter vertragen nu de vooruitlopende indicatoren hun piek hebben bereikt. Bovendien zullen de hoger dan gemiddelde waarderingen onder druk komen door een geleidelijke normalisering van het monetair beleid in de VS en de eurozone. Al bij al verwachten we minder positieve aandelenrendementen in de nabije toekomst.

Eurozone - Solide groei maar sterkere euro laat zich voelen

Deze zomer leden de aandelen van de eurozone onder een sterkere euro en analisten stellen de winstvoorspellingen voor multinationals neerwaarts bij omdat die een groot deel van hun inkomsten in het buitenland realiseren. Het aanhoudend economisch herstel is echter goed nieuws voor de bedrijfswinsten. Bovendien zullen de matige loongroei en de aanhoudend soepele financieringsvoorwaarden bijdragen aan een gunstige omgeving voor bedrijven. We verwachten dat de winstgroei globaal zal dalen van 11,4% dit jaar tot 8,6% in 2018.

Japan - sterke winstgroei en redelijke waarderingen

De Japanse aandelen werden gesteund door de verbeterde winstgevendheid, een sterkere winstgroei - dankzij de meer robuuste binnenlandse en wereldwijde vraag - en aantrekkelijke waarderingen. Een consolidatie in USD/JPY in de komende zes maanden zal het dalingsrisico eveneens beperken omdat de aandelenmarkt traditioneel negatief is gecorreleerd met de yen.

We blijven voorzichtig met Amerikaanse en Britse aandelen, maar neutraal voor de groeilanden

Verenigde Staten - beperkt stijgingspotentieel

Dankzij de zwakkere dollar en de solide binnenlandse vraag zullen de bedrijfswinsten dit jaar waarschijnlijk met meer dan 10% groeien. De financieringsvoorwaarden zullen de komende maanden echter verslechteren als de Fed de rente optrekt en haar balans afslankt, een nadeel voor bedrijven met een hoge schuldgraad. Verder zullen de waarderingen minder duur worden wanneer de Amerikaanse rente wordt verhoogd, waardoor het stijgingspotentieel wordt afgeremd.

Groeimarkten – neutrale positie

Dankzij de sterkere wereldhandel en de snellere economische groei kan de winstgroei van de bedrijven in de groeilanden dit jaar tot boven 10% uitkomen. Een zwakkere dollar en aantrekkelijke waarderingen, vooral in vergelijking met de ontwikkelde markten, zijn eveneens positieve factoren. De renteverhogingen door de Fed en de vertraging van de Chinese groei kunnen echter nadelig zijn in de komende kwartalen. We behouden dus onze voorkeur voor markten waar structurele of corporate governance-hervormingen worden doorgevoerd en markten die gericht zijn op de technologiecyclus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw beheerder of contacteer ons.