!css

Compliance en reglementen

Cliëntenreglement, belangenconflictbeleid, orderuitvoeringsbeleid en beleggingsinstrumenten

In deze documenten vindt u respectievelijk het cliëntenreglement, belangenconflictbeleid, het orderuitvoeringsbeleid en de beleggingsinstrumenten van Société Générale Private Banking

MiFID

De nieuwe Europese regelgeving betreffende markten voor financiële instrumenten (MIFIR en MIFID2) treed in werking op 3 januari 2018.
Ze brengt belangrijke wijzigingen aan in verband met 4 thema’s: bescherming van de beleggers, interne governance, marktstructuur, transparantie en rapportering. Via bijgaande pagina vindt u meer uitleg over MiFID en de impact van deze richtlijnen op de beleggers en de financiële instellingen.

Lees meer...

Common Reporting Standard

De Common Reporting Standard (CRS) is een internationale norm betreffende de automatische uitwisseling van informatie tussen belastingautoriteiten. Hierdoor worden deze systematisch in kennis gesteld van de financiële tegoeden die in het buitenland worden aangehouden door hun fiscale ingezetenen.

Lees meer...

 

Tarievenfolder

Tarievenfolder, excl. btw (vanaf 1 januari 2018)
Tarievenfolder, incl. btw (vanaf 1 januari 2018)

Tarievenfolder, excl. btw (vanaf 1 januari 2016)
Tarievenfolder, incl. btw (vanaf 1 januari 2016)

Illustratie kosten en lasten

Illustratie kosten en lasten Advisory (1 december 2017)
Illustratie kosten en lasten Advisory Essential (1 december 2017)

Illustratie kosten en lasten Discretionair vermogensbeheer (1 januari 2018)
Illustratie kosten en lasten Discretionair vermogensbeheer Essential (1 januari 2018)

Depositogarantie

De deposito’s die u aanhoudt bij Belgische Banken vallen onder het depositogarantiestelsel. Dit stelsel voorziet in een beperkte terugbetaling van verloren deposito’s in het geval van het faillissement van de bank waar u deze deposito’s aanhoudt.

Ten gevolge van een wetswijziging is de omvang van de garantie onder dit stelsel echter gewijzigd.

De schuldvorderingsbewijzen en effecten die werden uitgegeven door een Belgische Bank en die u op onze rekeningen aanhoudt, zijn enkel nog beschermd tegen het faillissement van de Belgische bank – emittent indien u er voor 1 juli 2014 op intekende.

In de praktijk gaat het in het merendeel van de gevallen om obligaties, uitgegeven door een Belgische bank.

Volgende tegoeden en instrumenten blijven beschermd, ook wanneer u er na 1 juli 2014 op intekende:

  • deposito’s op zichtrekeningen en spaarrekeningen;
  • tegoeden ontvangen op effectenrekeningen;
  • kasbons (op naam of gedematerialiseerd).

Klik hier voor de informatiefiche depositobescherming

Klik hier voor meer info over het garantiefonds